خدمات

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

خدماتی متمایز

مجموعه تخصصی «تزآموز» خدمات زیر را ارائه می دهد

ترجمه تخصصی متون

ترجمه تخصصی انواع مقالات و مدارک خود جهت ارائه به مجلات خارجی و یا به دانشگاه های خارجی

استخراج مقاله از پایان نامه

خدمات ویژه ای را برای افرادی که پایان نامه خود را تکمیل نموده و مایل به استخراج مقاله و چاپ آن در نشریات معتبر هستند

اکسپب و چاپ مقاله

اکسپت و چاپ تضمینی مقاله در تمامی رشته ها و گرایش های مختلف آن در مجلات معتبر بین المللی و علمی پژوهشی داخلی وخارجی

برابر اصل مدارک

برابر اصل کردن مدارک تحصیلی متقاضیان تحصیل در کشورهای حوزه فعالیت این موسسه می باشد

مشاوره تحصیلی

مشاوره عمومی و تخصصی برای ادامه تحصیل در داخل و خارج و توضیح هریک از موارد با توجه به شرایط شما

ویراستاری مقاله و پایان نامه

ارئه کلیه خدمات مشاوره برای تالیف و ویراستاری کتاب به ناشران عزیز و همچنین ترجمه کتابهای نشرالجدید خارجی و داخلی

ارسال ارز

ارسال ارز برای ثبت نام در دانشگاه ها، اخذ خوابگاه ها و … از طریق معتبرترین صرافی ها در کوتاهترین زمان

پذیرش دانشگاه به همراه بیمه دانشجویی

اخذ پذیرش در رشته مورد علاقه متقاضیان در کشورهای مورد تقاضا به همراه بیمه دانشجویی

اعزام دانشجو

اعزام دانشجو به کشورهای دلخواه خود بصورت قانونی با ارائه راهکارهای مناسب